• Välj språk:
  • Svenska
  • English

 

Avståndet mellan Stockholm och Söderhamn är två timmar med tåg. Från Arlanda tar det en och en halv timme och inom samma tidsrymd finns två universitet, en högskola och Sveriges största kundregion.

Närhet, i olika betydelser, är det första ordet kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam väljer när han mycket kort ska beskriva Söderhamn.


- Förutom den geografiska närheten mellan mälardalsområdet och Söderhamn har vi många andra positiva närheter som är viktiga, inte  minst för att man ska trivas.
- Söderhamn är en relativt sammanhållen kommun med en centralort, som gör att det finns en närhet till varandra, som man inte upplever på samma sätt i stora städer.
- Det finns också en närhet mellan kommunens invånare och kommunens tjänstemän och politiker. För näringsidkarna finns det väl etablera nätverk där man kan få råd och hjälp.-Kontakterna är enkla.

Till Söderhamns fördel talar också kostnadsläget och lojal arbetskraft, som många inflyttade entreprenörer framhållit.

- I Söderhamn har vi en helt annan prisbild på hyreslokaler och bostäder i jämförelse med storstadsregionerna.
- Vi har en arbetskraft som är lojal, vilket bland annat innebär att omsättningen av medarbetare är betydligt mindre än i storstadsregionerna.
- Jag vill också poängtera närheten och tillgängligheten till en fantastiskt vacker skärgård med fiskelägen, 500 öar och en kulturbygd med världsarv.

 

Det är många saker som krävs för att starta och driva ett företag. Viktigast av allt är ändå människan bakom. Det är företagaren som skapar tillväxt. I Söderhamn finns bra företagare som vill mycket och en anda som driver den processen.

Kent Lundguist, kommunens näringslivsstrateg, har följt näringslivets utveckling i Söderhamn under många år och sett den positiva utvecklingen.


- Söderhamn är en bra kommun att bo och driva företag i. Vi har en ny och positiv anda och bra företagare som vill mycket.
- Jag vill också betona Söderhamns strategiska läge, två timmar från Mälardalsregionen, vid E4, med snabbtåg, hamn och förstklassigt tele- och IT-nät.
- En stor utmaning är att sätta Söderhamn på kartan i högre utsträckning än vad som är fallet i dag. Tyvärr är det många som inte riktigt vet var Söderhamn ligger, än mindre vilka goda förutsättningar det finns att driva företag i kommunen.
- Jag tänker då inte bara på tillgången på kompetent personal, bra lokaler till priser långt under de som gäller i storstadsområdena.
- Kommunen, arbetsförmedlingen, fastighetsägare och ett nätverk av företagare hjälps också åt för att ge dig en bra start.
- Söderhamn är också en bra kommun att bo och leva i, inte minst för barnfamiljer. Jag vill påstå att Söderhamn är den optimala kommunen för småbarnsfamiljer. Det kan jag säga utifrån egen erfarenhet. Här är det nära.

 

Skärgård, Entreprenörskap och Flexibelt lärande är grunden för varumärket Söderhamn. Kommunen och söderhamnarna har tillsammans enats om att utveckla de tre inriktningsmålen, som ska öka den positiva känslan, för Söderhamn.

Genom historien har Söderhamn ödelagts av flera stora stadsbränder men byggts upp igen. I modern tid har kommunen drabbats av omfattande strukturrationaliseringar, som mötts med nya satsningar framåt.

 - Det har alltid funnits en vilja och en kraft att resa sig och gå vidare.
- Söderhamn är en bra kommun att bo och leva i. Därför fortsätter vi att satsa för framtiden och utveckla de tre områden vi pekat ut, säger kommunens informations- och marknadschef, Tove Stenquist.

Skärgården med mer än 500 öar, kobbar och skär har en enorm potential och en mycket stor attraktionskraft. Det flexibla lärandet öppnar möjligheterna att ta till sig förändring, skapa nyfikenhet och ge kunskap. Entreprenörskapet, som också genomsyrar den kommunala verksamheten inklusive skolan, bidrar till en utveckling av våra talanger och vår passion.

- Man kan om man så vill beskriva våra inriktningsmål utifrån vad de skapar, nämligen  attraktionskraft, kunskap och passion.
- När vi talar om Söderhamn ska det framkalla en ökad känsla av just attraktionskraft, passion, positivitet och energi.
- Utöver detta kan vi för dig som företagare erbjuda samhörighet och att jobba tillsammans för en bra utveckling i vår nya anda.

« Tillbaka