• Välj språk:
  • Svenska
  • English

 

Sedan 15 år tillbaka har Ulf Marcusson och hans kollegor på Arbetsförmedlingen byggt upp en kontinuerlig och bra relation med företagarna i Söderhamn. För såväl företagare som arbetssökande har det haft positiva effekter.

www.arbetsformedlingen.se

 

PERSONAL 

Söderhamn har FÖRDELEN av att ha engagerad arbetskraft med öppen attityd och en arbetsförmedling som är dokumenterat duktig på att snabbt förse företagen med efterfrågade  medarbetare.

Var och varannan dag får Arbetsförmedlingen så kallade urvalsförfrågningar från företag med en angiven profil. Företaget vill exempelvis anställa en hantverkare med speciella kunskaper men vill ha flera personer att välja mellan.

- I de allra flesta fall kan vi hjälpa företagen med en rekrytering, säger Ulf Marcusson.

- Vi sparar inte någon möda när det gäller att tillmötesgå kundens önskemål.

- Inför en rekryteringsprocess upplever vi att det underlättar för båda parter att vi känna varandra. Därför har vi en kontinuerlig dialog med företagen. Det har inneburit att man med förtroende vänder sig till oss för att lösa sina behov av arbetskraft.

- Naturligtvis gör vi det bästa vi någonsin kan även för andra kunder som vi inte känner lika väl. Vår ambition är alltid att tillmötesgå kundens krav så långt det är möjligt.

- Jag vill också poängtera vikten av det samarbete vi har med de som arbetar med näringslivsfrågor i kommunen och med andra myndigheter och organisationer som kan vara aktuella i sammanhanget.

Många företagare har också berömt arbetsförmedlingen för att man så snabbt och ”träffsäkert” kunnat tillgodose deras önskemål.

Ulf Marcusson å sin sida vill lyfta fram de arbetssökande i kommunen.

- I Söderhamn finns en lojal arbetskraft som inte är främmande för förändringar, exempelvis att byta yrke eller anpassa sig till nya förhållanden.