• Välj språk:
  • Svenska
  • English

Foto: Marianne Lindström

Etablera i Söderhamn

 
Etablera i Söderhamn, syftar till att göra Söderhamn känt som en attraktiv etableringsort och att identifiera och dra till sig företag till kommunen. Det är ett samarbete mellan Söderhamns kommun, Diös AB, Björnänge Företagshotell  (Fastpartner), Faxeholmen, Flygstaden, Helsingehus, Cityfastigheter, Stenhus AB, CNF, HSB, Vågbro Campus, E-Center Fastighetspartner, Söderhamn Nära och Sparbankssiftelsen Söderhamn.