• Välj språk:
  • Svenska
  • English
Lediga lokaler i söderhamn

 

Lokaler 

Vill du hyra en bombsäker lokal i två plan på 300 kvadrat, insprängd i urberget, mitt i stan? Det går bra. Eller passar det bättre med en lokal i ett vanligt hus? Kanske är det ett kontor, en industrilokal eller en lagerlokal du söker. Inga problem.

En stor FÖRDEL är att du kan hyra en lokal i Söderhamn till jämförelsevis en bråkdel av vad den kostar i storstadsregionerna.

Följ länk till Objektvision för lediga lokaler i Söderhamn

 

Etablera i Söderhamn

Etablera i Söderhamn, syftar till att göra Söderhamn känt som en attraktiv etableringsort och att identifiera och dra till sig företag till kommunen. Det är ett samarbete mellan Söderhamns kommun, Diös AB, Björnänge Företagshotell  (Fastpartner), Faxeholmen, Flygstaden, Helsingehus, Cityfastigheter, Stenhus AB, CNF, HSB, Vågbro Campus, E-Center Fastighetspartner, Söderhamn Nära och Sparbankssiftelsen Söderhamn.

Klicka gärna på logotyperna på respektive företag för lediga lokaler:

 

I kommunägda Faxeparks lokaler finns ett mindre antal fullt utrustade kontor som snabbt ska kunna hyras ut till nystartade företag. Medvetet står fem till tio procent av lokalerna i parken lediga för den här verksamheten.

 

 

Faxepark med den gamla centralstationen, hamnmagasinen och SJ: s nedlagda godsmagasin, rymmer i dag ombyggda lokaler där över 600 anställda arbetar.
-Näringslokalerna i Faxepark är till största delen uthyrda till olika företag. Men vi har en drivhusliknande verksamhet i området, som innebär att vi snabbt kan erbjuda företagare, som vill starta företag, fullt utrustade kontorslokaler, säger Lars Stål.

- Vår ambition är att ha mellan fem och tio procent av lokalerna i området tillgängliga för den här nyföretagarverksamheten.

- Kommunen kan naturligtvis hjälpa till på andra sätt att tillhandahålla lokaler. Det kan ske genom exempelvis strategiska fastighetsförvärv, där vi köper och sedan hyr ut eller säljer. Det är politiska beslut, inget som vi på förvaltningen kan göra.

Så gick det till när Faxepark byggdes upp. Kommunen köpte in byggnaderna, rustade och hyrde ut. Husen i området är nu till salu.

- Utöver de kontorslokaler som finns i beredskap för företagare som snabbt vill komma igång har vi bara lokaler för eget behov. Totalt är det 165 000 kvadratmeter fördelat på 300 byggnader.

- Ja, så har vi ju ”Bergakungens sal” i västra Berget. Det är en utsprängd grotta med en byggnad med många stora och små rum i två våningar, som vilar på gummidämpare. Bergrummet nås genom två långa tunnlar på vardera sidan om berget. En bombsäker lokal till salu för hugade spekulanter.