• Välj språk:
 • Svenska
 • English

 

Snabba fakta om Söderhamn

 • 25 500 invånare
 • Skärgårdskommun i Hälsingland
 • 2 timmar till Stockholm
 • Industrihistoria i pappersmassa och sågverk

Största näringsgrenar:

 • Tillverkning och utvinning 28 %
 • Vård och omsorg 19 %
 • Handel och kommunikation 15 %

Exempel på företag:

 • Rottneros
 • Vallviks Bruk
 • Stora Enso Ala Sågverk
 • Arizona Chemicals
 • Söderhamn Ericsson
 • Eco Log

Exempel på lokaler:

 • Kontor
 • Lager
 • Fabrik

I Söderhamn finns också byggklar mark om du vill bygga din egen fastighet.

 

Avståndet mellan Stockholm och Söderhamn är två timmar med tåg. Från Arlanda tar det en och en halv timme och inom samma tidsrymd finns två universitet, en högskola och Sveriges största kundregion.

» Läs mer

Det är många saker som krävs för att starta och driva ett företag. Viktigast av allt är ändå människan bakom. Det är företagaren som skapar tillväxt. I Söderhamn finns bra företagare som vill mycket och en anda som driver den processen.

» Läs mer

Skärgård, Entreprenörskap och Flexibelt lärande är grunden för varumärket Söderhamn. Kommunen och söderhamnarna har tillsammans enats om att utveckla de tre inriktningsmålen, som ska öka den positiva känslan, för Söderhamn.

» Läs mer