• Välj språk:
  • Svenska
  • English
Byggbar mark finns det gott om i Söderhamn

 

 

Byggbar Mark

FÖRDELEN med att ha godkända byggplaner gör att man snabbt kan komma igång med byggnationer.

Följ länken till byggbar mark på Söderhamns hemsida.

http://soderhamn.se/byggaboochmiljo/bostaderochtomter/ledigatomter/industrihandel.4.772d84da12c7e4e8bdc80004505.html

 

”Markpriserna i Söderhamn är extremt billiga i jämförelse med mark i storstadsregionerna. I kommunen finns flera områden med detaljplanelagd mark för handel, kontor och industri.”

/ Anders Eriksson, Exploateringschef, Söderhamns kommun.

 

 

 

 

 

 

För att snabbt tillmötesgå efterfrågan på byggbar mark har Söderhamns kommun antagit ett antal detaljplaner för både handel, kontor och industri.
– Genom att på förhand detaljplanelägga mark för olika ändamål kan man avsevärt minska handläggningstiden för den som vill bygga på området. Förutom de nu nämnda detaljplanerna har vi dessutom tätorts- och vattennära mark som är exploateringsbar och kan aktualiseras i en planutredning. Ett sådan område är exempelvis Resestaden, det område som ligger mellan Södra Tvärleden och Resecentrum.

– Personligen tycker jag att det är ett spännande område.
Anders Eriksson vill också betona den snabbhet som präglar handläggningen av etableringsärenden.

– Jag upplever att kommunen, politiker och tjänstemän, har blivit mycket duktiga på att få fram den här typen av ärenden till beslut.

– När det gäller att skapa förutsättningar för företagsetableringar eller expansion av befintliga företag i kommunen har det högsta prioritet. Enligt min uppfattning arbetar vi så snabbt som det över huvud taget är möjligt.

– För företag som funderar på att etablera sig i Söderhamn, och vill bygga nytt, är det naturligtvis av intresse att veta att marknadspriset på mark är extremt mycket billigare här än i storstadsregionerna.